VIETGEAR.VN MECHANICAL KEYBOARD – KEYCAPS – GAMING GEAR– Được thành lập từ năm 2015, hoạt động chính từ các diễn đàn công nghệ như Tinhte, VOZ, các group uy tín như VNMK, Gearvn…. – Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là bàn phím cơ, keycaps, gaming gear, đồ chơi IT