Cáp chia tai nghe 1 đầu ra 2 đầu micro và headphone cho máy tính

45,000  30,000 

Cáp chia tai nghe 1 đầu ra 2 đầu micro và headphone cho máy tính
Cáp chia tai nghe 1 đầu ra 2 đầu micro và headphone cho máy tính

45,000  30,000