Đồng hồ gỗ tre V1, led trắng hiển thị giờ và nhiệt độ

249,000 

đồng hồ để bàn
Đồng hồ gỗ tre V1, led trắng hiển thị giờ và nhiệt độ

249,000