Quạt tản nhiệt Phanteks MG 001 12cm có điều tốc

150,000  100,000 

Quạt tản nhiệt Phanteks MG 001 12cm có điều tốc
Quạt tản nhiệt Phanteks MG 001 12cm có điều tốc

150,000  100,000