Tai nghe cao cấp QKZ KD5, công nghệ Hybrid sử dụng 2 driver trên 1 tai nghe

850,000  650,000 

Tai nghe cao cấp QKZ KD5, công nghệ Hybrid sử dụng 2 driver trên 1 tai nghe
Tai nghe cao cấp QKZ KD5, công nghệ Hybrid sử dụng 2 driver trên 1 tai nghe

850,000  650,000