Tag Archives: akko

Hướng dẫn sử dụng Akko bluetooth và macro

Đặc điểm sản phẩm Akko sử dụng bluetooth 3.0 với 3 profile thiết bị (lưu [...]