Tag Archives: keycap lỏng

Thay keycap cho costar stab hoặc keycap mà bị lỏng thì khắc phục thế nào?

Thỉnh thoảng các bạn gắn keycap mới mua vào switches (hoặc miếng nhựa màu trắng [...]