Tag Archives: keycap

Đánh giá nhanh SA Aifei Rome có sound test

SA Aifei tổng quan và các thông tin chung: Xem thêm các thông tin chi [...]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN BỘ KEYCAP PHÙ HỢP NHẤT

Giữa hàng ngàn set keycap khác nhau, profile khác nhau, mầu sắc khác nhau, việc [...]

Keycap ảnh hưởng tới cảm giác bấm như thế nào?

Ta nói cảm giác bấm trên bàn phím phụ thuộc rất nhiều yếu tố Trong [...]

2 Comments

Giới thiệu cơ bản về chất liệu nhựa sử dụng làm keycap.

I. Giới thiệu Nhựa làm keycap / keycap nhựa Hầu hết các keycaps, và các [...]