Tag Archives: lỗi phần mềm

Lỗi không nhận bàn phím khi sleep trên MacOs

Một trong những trường hợp gặp phải khi sử dụng bàn phím bluetooth trên MacOS [...]

1 Comment