Tag Archives: phân loại keycap

Giới thiệu cơ bản về chất liệu nhựa sử dụng làm keycap.

I. Giới thiệu Nhựa làm keycap / keycap nhựa Hầu hết các keycaps, và các [...]