[2nd] Kit Tofu68 Case nhôm plate đồng mạch KBD67 hot swap hoạt động hoàn hảo

2,500,000