Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm chi tiết

Hướng dẫn keymap cho Matrix Noah V1 QMK

Keymap Matrix Noah V1 bằng QMK dễ dàng Phần 1. Keymap cho Matrix Noah V1 [...]

Hướng dẫn sử dụng Monsgeek M7W bàn phím cơ

Hướng dẫn sử dụng Monsgeek M7W cơ bản Phần 1. Kết nối bàn phím với [...]

Hướng dẫn sử dụng Monsgeek M1W bàn phím cơ

Hướng dẫn sử dụng Monsgeek M1W cơ bản Phần 1. Kết nối bàn phím với [...]

3 Comments

Hướng dẫn sử dụng GK66 bàn phím cơ

Hướng dẫn sử dụng bàn phím cơ GK66 Bàn phím GK66, TK66 cùng một loại, [...]

Foam PCB cao su tiêu âm cho bàn phím cơ

Foam PCB là foam kẹp giữa PCB ( mạch bàn phím ) và Plate ( [...]

Hướng dẫn sử dụng GMK67 bàn phím cơ

Hướng dẫn sử dụng bàn phím cơ GMK67 Phần 1. Kết nối thiết bị bàn [...]

Hướng dẫn sử dụng GK87 bàn phím cơ

Hướng dẫn sử dụng bàn phím cơ GK87 Phần 1. Kết nối thiết bị bàn [...]

Hướng dẫn sử dụng GK75 V5 bàn phím cơ

Hướng dẫn sử dụng bàn phím cơ GK75 V5 Phần 1. Kết nối thiết bị [...]

Hướng dẫn sử dụng TM680 bàn phím cơ

Hướng dẫn sử dụng bàn phím cơ TM680 Phần 1. Kết nối thiết bị bàn [...]

4 Comments

Bàn phím cơ hotswap – lưu ý khi sử dụng

Bàn phím cơ hotswap giúp bạn thay nhanh switch – cần lưu ý – Bong [...]