Đồng hồ gỗ tre V2, led trắng hiển thị giờ, nhiệt độ độ ẩm led xanh lá

350,000 

Đồng hồ gỗ tre V2, led trắng hiển thị giờ, nhiệt độ độ ẩm led xanh lá

350,000