Plextone GS5 bộ giải mã âm thanh Gaming hỗ trợ giả lập 7.1

400,000 

Plextone GS5
Plextone GS5 bộ giải mã âm thanh Gaming hỗ trợ giả lập 7.1

400,000