Switch puller, dụng cụ nhổ switch ra khỏi bàn phím

50,000 

sw puller
Switch puller, dụng cụ nhổ switch ra khỏi bàn phím

50,000 

Mua sản phẩm này trên Shopee