Switch puller, dụng cụ nhổ switch ra khỏi bàn phím

75,000 

switch puller
Switch puller, dụng cụ nhổ switch ra khỏi bàn phím

75,000 

Mua sản phẩm này trên Shopee