Cách sử dụng điều hướng trên bàn phím cơ mini không có nút điều hướng rời

Bộ nút bàn phím XDA Ice Cream 176 nút Thick PBT in dyesub

Chia sẻ cách sử dụng điều hướng
Sử dụng điều hướng trên các bàn phím cơ nhỏ, mini không có điều hướng rời.
Không mới nhưng khá tiện cho anh em tham khảo

Sử dụng FN + ASWD tương đối nhanh, gọn 😀

  1. Gán phím FN vào Caplock, điều hướng ở layout FN dưới ASWD
    Khi đó ngón út giữ Caplock (FN) và bấm ASWD thành điều hướng
  2. Gán nút Caplock dưới spacebar,

Khi bấm Caplock (FN) + spacebar = Caplock

  • Áp dụng cho hầu hết các bàn phím cơ custome có hỗ trợ keymap
  • Áp dụng cho các bàn phím cơ OEM có hỗ trợ keymap như ANNE PRO, Keywalker, Tada68
  • Áp dụng cho một số bàn phím OEM không có keymap nhưng có hỗ trợ thay đổi vị trí các nút Modify như Poker PRO

4 thoughts on “Cách sử dụng điều hướng trên bàn phím cơ mini không có nút điều hướng rời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *