Rovigo IT72 bếp từ đôi Italy 3600w 72x42cm kính Schott Ceran

17,000,000 

Cho phép đặt hàng trước

rovigo it72
Rovigo IT72 bếp từ đôi Italy 3600w 72x42cm kính Schott Ceran

17,000,000